หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Senior Programmer

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ไม่ระบุ วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Sale Executive

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลื วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. รองผู้จัดการฝ่าย QA

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

- หน้าที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตได้มาตราฐานถูกต้องตามขอ้กำหนดทุกกระบวนการ
- กำหนด
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ล่ามภาษาจีน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลข วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
3.ให้คำแนะ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อสินค้า
2.ติดตามสถานะของสินค้าที่ยังไม่ได้ทําการเปิดสั่งซื้อและติดตาม
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Internal Auditor

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าฝ่ายผลิต

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้
2.ดูแลกระบว
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกบัญชี (ภาษาจีน)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.วางแผนการทำภาษีประจำปี
2.จัดทำงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
3.เป็นตัวแทนของบริษั
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ดูแลควบคุมการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.ประสานงานเร่งรัดและติดตาม Su
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่ดี่ขึ้น
2.มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนก ออกแ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน , ระบบ , ขั้นตอนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ควบคุมดูแลและกำหนดแผน
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Excel Development STAFF (ด่วนมาก)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

-พัฒนาสูตรต่างในโปรแกรมExecel ตามที่ User ขอมา
-ติดต่อประสานงานกับ User เก็บ Requirement
-แก้ไขปัญ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการทำบัตรรับรองสิทธิ์ และการแจ้งชื่อพนักงานขอบัตรรับรองสิทธิ์ เปลี่ยนสถานพยาบา วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Vice Sale Manager (Online Store)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.สร้างกลยุทธเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในช่องทางการตลาดออนไลน์
2.พัฒนาและบริหารการตลาดดิจิตอล
3.นำเท
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. IE Seneior In-Process

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ควบคุมและติดตามความคืบหน้าการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
2.ควบคุมดูแลและพัฒ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. หัวหน้าแผนกบุคคล

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.ควบคุม ดูแลระบบ PayRoll และ Time Attendance
2.ดูแล และจัดการด้านธุรการ และการรับ-ส่งเอกสารให้อยู่
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
3.ให้คำแนะ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี